Дентален център Алтея

Дентален център Алтея е специализиран в областта на денталното лечение. Ние предлагаме цялостно лечение на заболяванията на устната кухина. Професионалният подход към Вас, както и иновативните методи и техника , с които разполагаме, Ви гарантират най- добрите резултати. Ние инвестираме непрекъснато в нови технологии, целящи по-доброто качество на предлаганите от нас услуги, в квалификационни курсове, лекции и обучения в областта на денталната теория и практика. Нашата основна цел е пълната удовлетвореност на нашите пациенти .

В дентален център Алтея работи екип от трима дентални лекари, както и квалифицирани дентални асистенти и медицински сестри.

Д-р Тодор Тодоров завършва Факултета по дентална медицина към Медицински университет гр. Пловдив през 2000 г. с образователна степен „магистър“. Професионалните му интереси са насочени в областта на хирургията, протетичната дентална медицина и имплантологията. Той е преминал редица курсове при наши и чужди известни специалисти в тези области.

Д-р Десислава Палова също завършва Факултета по дентална медицина към Медицински университет гр. Пловдив през 2000 г. с образователна степен „магистър“. Професионалните и интереси са насочени към директните естетични реставрации, ендодонтията и ортодонтията.

Д-р Даниела Данева завършва факултета по дентална медицина към Медицински университет гр. София през 2011г. с образователна степен „магистър“. Професионалните и интереси са насочени към директните естетични реставрации, ендодонтията и имплантологията.

Предлагаме комплексно лечение на Вас и Вашето семейство. Осигуряваме затворен цикъл от услуги – от преглед до пълно възстановяване на пациента.